• Človeče, nehnevaj sa

     • Človeče, nehnevaj sa - takto dnes súťažili naši žiaci v ŠKD. Vo vzduchu bolo cítiť napätie, radosť a zdravú súťaživosť medzi žiakmi. Medzičasom skladali aj puzzle. Všetci boli odmenení sladkou odmenou a každí bol víťazom za svoju snahu.

     • POZOR ZMENA PLATBY za stravovanie od 1. 2. 2023 !!!

     • ⬇️❗️❗️❗️⬇️

      Zmena poplatku za stravu od 1. 2. 2023 bude:

      Špeciálna materská škola: 43,00 € (navýšenie poplatku za desiatu - 0,54 €, obed – 1,20 €, olovrant – 0,41 €)

      Žiaci 1. stupňa: 34,00 €, t.j. (1,7€ x 20)

      Žiaci 2. stupňa: 38,00 €, t.j. (1,9€ x 20)

      Žiaci PRŠ: 42,00 €, t.j. (2,10€ x 20)

       

      🔴Úhrady sa vykonávajú len bankovým prevodom na číslo účtu:

      SK40 8180 0000 0070 0058 8301

      Zákonní zástupcovia žiaka sa zaväzujú, že v prípade potreby včas odhlásia dieťa z odberu stravy (Zákon č. 245/2008), telefonicky u triedneho učiteľa alebo u ekonómky školy 042/4632815.

       

      🟢Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa/žiaka na stravu je možné deň vopred do ukončenia výdaja stravy, t .j. do 13,00 hod. Počas choroby dieťaťa sa strava neposkytuje.

      Úhrada stravy musí byť uskutočnená vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

     • ŠMŠ - POĎAKOVANIE RODIČOM

     • Ďakujeme rodičom našich detí za aktívnu účasť na vianočnom tvorení pri výrobe ozdôb na stromček. Vlastnoručne vyrobené ozdoby sme si spoločne zavesili na náš stromček a budú skrášľovať náš interiér celé vianočné obdobie.

     • Darčekový poukaz

     • Srdečne ĎAKUJEME Podniku technických služieb mesta Púchov za finančný darčekový poukaz v hodnote 500 eur.

     • Vianočný altánok

     • Milí rodičia a priatelia školy.

      Aj v tomto vianočnom období sme si pre vás spolu so žiakmi pripravili vianočný altánok.

      V našom vianočnom altánku si môžete zakúpiť rôzne vianočné predmety a darčeky , ktoré s láskou pre vás vyrobili naši žiaci spolu s pedagógmi. Altánok bude pre vás pripravený od 13.12.2022 do 16.12.2022.

     • Mikuláš ....

     • Dnes bol u nás MIKULÁŠ, ANJELIK a ČERT. Naši žiaci mali pre nich pripravené krásne pesničky či básničky. Všetci žiaci dostali balíčky plné chutných dobrôt.

     • Zdobenie vianočného stromčeka

     • Vitaj nám stromček náš,
      zelené šaty máš,
      pekne rovno stojíš,
      zimy sa nebojíš.

      Dáme ti sviečočky,
      na tvoje vetvičky,
      dáme ti hviezdičky,
      na tvoje šatičky.

     • ŠMŠ-Vianočné čítanie a tvorenie v knižnici

     • Naše deti navštívili mestskú knižnicu, kde im pani učiteľky v detskom kútiku prečítali vianočné príbehy z knihy "Chumelenie" a následne si vyrobili sobíkov. Deti sa pripravenému dopoludniu veľmi tešili.

     • Finančná gramotnosť

     • Naši žiaci sú veľkí šikovníci a počas mesiaca (november) vyrábali pokladničky. Zároveň sa dozvedeli o hodnote peňazí, ako si ušetriť peniaze a pod. Súťaž o najkrajšie pokladničky vyhrali triedy:

      1. miesto - 5.A

      2. miesto - 6.A

      3. miesto - 9.A

      Víťazom gratulujeme.

     • Svetlušky - oblastná súťaž v tvorivosti žiakov špeciálnych škôl

     • 16.11.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili oblastnej súťaže v tvorivosti žiakov špeciálnych škôl - SVETLUŠKY . Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií: I. stupeň, II. stupeň a súťažilo sa v speve, tanci , skladaní puzzle a modelovaní. Konkurencia bola silná a naši žiaci sa s ňou veľmi dobre popasovali.

      Napokon boli ocenení žiaci v:

      I. kategórií - SPEV: 3.miesto

      II. kategórií - SPEV: 2. miesto, TANEC: 3 miesto, SKLADANIE PUZZLE: 1. miesto.

      Oceneným žiakom

      gratulujeme

      a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

      Vo výtvarnej súťaži KRAJINA NÁDEJE boli ocenené 4 práce. Autormi prác boli Viktória Gajdošová, Anastasia Riaba, Sofia Makarová a kolektívna práca 7. A.

      Gratulujeme

       

     • Poďme spolu kompostovať

     • Ako triediť odpad a správne kompostovať biologicky odpad, bolo 3. 11. 2022 hlavnou témou prednášky v našej škole pod názvom – Poďme spolu kompostovať !

      Prednáška sa uskutočnila vďaka grantovému environmentálnemu programu Zelené oči , ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa a finančne ho podporuje Trenčiansky samosprávny kraj.

      Prednášajúcimi boli žiacky SOŠ Pruské pod vedením pani učiteľky Ing. Kataríny Svorčíkovej.

      V rámci rovesníckeho vzdelávania, staršie žiacky odovzdali vedomosti a zručnosti našim žiakom prostredníctvom vzájomnej komunikácie a praktických ukážok.

      Formou prezentácie žiacky prednášali ako vzniká odpad, ako odpadu predchádzať, ako ho správne separovať.

      Žiakov aktívne zapojili do triedenia odpadu a krátkym testom vyhodnotili získané vedomosti.

      Dôležitou súčasťou prednášky bolo i poukázanie na význam kompostovania v domácnostiach i v škole. Žiaci sa oboznámili s vermikomposterom, s kalifornskými dážďovkami a tak pochopili, že kompostovať sa dá nielen na záhrade, ale aj v panelákovom byte.

      Prednáška mala motivujúci charakter nielen pre žiakov, ale i vyučujúcich, pretože triedenie odpadu je súčasťou nášho každodenného života.

      Ďakujem patrí Strednej odbornej škole Pruské za odborný výklad a našim žiakom za príkladný prístup k triedeniu odpadu.

     • Plavecký výcvik

     • Žiaci našej školy v dňoch od 24.10. do 27.10. absolvovali plavecký výcvik. Hravou formou sa oboznámili s vodou, zahrali sa vodné hry. Zároveň si zlepšovali svoje zdravie a zvyšovali odolnosť. Užili si veselý a pohodový týždeň. Ďakujeme p. Podobenovej a inštruktorom za to, že sa našim deťom trpezlivo venovali.

     • Jesenné tvorenie

     • Aj túto jeseň mali naši žiaci možnosť ukázať svoju šikovnosť, tvorivosť a nápaditosť pri tvorení z prírodného jesenného materiálu. Žiaci vyrobili krásne dekoratívne predmety, a tak sa zapojili do súťaže o najkrajší jesenný výrobok. Vyhodnotenie súťaže: 1.miesto: 5.A 2.miesto: PRI.AU 3.miesto: 1.A Víťazom gratulujeme!

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje