• Deň otvorených dverí v SOŠ Pruské

     • Dňa 13.10.2022 sa žiaci Praktickej školy zúčastnili Dňa otvorených dverí v SOŠ Pruské. Videli ako sú vycvičení psi policajtov zo ZVJS Ilava, mohli si pohladkať a zacválať na koníkovi , pozrieť si výstavu drobných zvierat , odviezť sa na vlečke za traktorom, čo asi najviac zaujalo chlapcov spolu s kombajnom a traktorom. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie SOŠ Pruské, prežili sme krásny deň.

     • Svetový deň mlieka

     • Koncom septembra sme si i my v ŠKD pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Preto je dôležité si uvedomiť, význam mlieka pre ľudské zdravie Pre deti si pani vychovávateľky pripravili zaujímavú prezentáciu a ďalšie aktivity v podobe pracovných listov a taktiež si vymaľovali a zhotovili svoju kravičku. Svoje vedomosti si overili vo vedomostnom kvíze, kde sa im výborne darilo. Akcia sa deťom páčila a veríme, že sa dozvedeli zaujímavé informácie o všetkých prospešných latkách a vitamínoch, ktoré mlieko a výrobky z neho obsahujú.

     • Jesenný zber papiera 🍂 🗞🗞 🍂

     • V dňoch 10.10 – 14.11.2022 bude prebiehať na škole jesenný zber papiera.

      Papier môžete odovzdať p. školníkovi v čase od 7,00-13,00 h. alebo triednej učiteľke / triednemu učiteľovi.

      Papier musí byť zviazaný a odvážený, označený menom a triedou žiaka.

      Do odpadového papiera nepatria knihy s tvrdým obalom a kartóny!

     • Vítanie nových žiakov v ŠKD

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vítanie nových žiakov v ŠKD.

      V piatok 13. septembra sa stretli všetky oddelenia ŠKD na školskom dvore a privítali nových žiakov z ŠKD. Každý žiak sa predstavil a bol odmenený silným potleskom, darčekom a pamätným listom. Žiaci prežili veselé a radostné popoludnie, ktoré si určite ešte zopakujú. Veríme, že noví kamaráti sa budú v ŠKD cítiť príjemne a budú sa navzájom rešpektovať a pomáhať si☺️

     • Európsky týždeň športu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky týždeň športu.

      V našej škole radi športujeme a aj tento raz sme sa rozhodli zapojiť do Európskeho týždňa športu. Na pomocnom trávniku MŠK Púchov sme pripravili pre žiakov našej školy rôzne pohybové aktivity a starší žiaci absolvovali malý futbalový tréning pod vedením trénera p. Miroslava Kováča. Užili sme si úžasný športový deň! Ďakujeme p. Kováčovi za skvelý tréning a MŠK za zapožičanie ihriska. Športu zdar!🏃⚽🥅

     • 📌 Oznam pre stravníkov 🍳 🌶🧀 🍞 🌽

     • Oznamujeme stravníkom, že v priebehu augusta 2022 budú vrátené preplatky na účty uvedené v prihláškach na stravovanie.

       

      ⬇️ ❗️❗️❗️ ⬇️

      V školskom roku 2022/2023 bude poplatok za stravu :

      Špeciálna materská škola: 34,80 €

      Žiaci 1. stupňa: 26,20

      Žiaci 2. stupňa: 28,00 €

      Žiaci PRŠ: 36,20 €

       

      🔴 Úhrady sa vykonávajú len bankovým prevodom na číslo účtu:

      SK40 8180 0000 0070 0058 8301

      Zákonní zástupcovia žiaka sa zaväzujú, že v prípade potreby včas odhlásia dieťa z odberu stravy (Zákon č. 245/2008), telefonicky u triedneho učiteľa alebo u ekonómky školy 042/4632815.

       

      🟢 Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa/žiaka na stravu je možné deň vopred do ukončenia výdaja stravy, t .j. do 13,00 hod. Počas choroby dieťaťa sa strava neposkytuje.

      Úhrada stravy musí byť uskutočnená vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

       

      🔵 V mesiaci august sa platí strava na mesiac september 2022 – do 25.08.2022

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Do školského kola súťaže sa prihlásilo veľa šikovných žiakov, ktorí mali pripravené krásne poézie a prózy. Porota mala náročnú úlohu vybrať tých najlepších.

     • 2. apríl - Svetový deň povedomia o autizme

     • 2. apríla si pripomíname deň povedomia o autizme. Vyjadrime podporu autistom a ich rodinám modrým oblečením.

      My sme tak s našimi žiakmi urobili včera a pripomenuli všetkým, že aj keď sú iní, sú naši .

      Modrá je symbolom komunikácie, tak sa pridajte k nám.

     • EXKURZIA - PD Mestečko

     • V piatok 25.3. sa žiaci 1.PRS zúčastnili exkurzie v PD Mestečko - dvor Dubková. Zoznámili sa s chovom domácich zvierat a mali sme šťastie, lebo sme si mohli pozrieť a zároveň pohladkať aj malinké jahniatka a kozičky. Veľmi pekne ďakujeme pani Janke - vedúcej dvora za jej trpezlivosť ochotu a ústretovosť.

     • MAREC - mesiac KNIHY

     • 23. a 24. marca žiaci našej školy navštívili mestskú knižnicu Púchov.

      Mohli si pozrieť, nájsť a prečítať knihy, ktoré ich zaujali. Pre žiakov boli pripravené výtvarné aktivity a na záver si vypočuli rozprávku.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje