• Návšteva hasičskej stanice v Púchove

     • Dnes sme so žiakmi navštívili hasičskú stanicu mesta Púchov, kde sme mali možnosť vidieť zblízka hasičské autá a predmety v nich. Milý pán hasič nám vysvetlil, na čo sa pomôcky používajú a porozprával, aká je dôležitá ich práca. Žiaci s údivom počúvali a pýtali sa zvedavé otázky. Na záver si žiaci mohli vyskúšať sedieť v hasičských autách.

     • Čarovný les - oceňovanie výtvarných a priestorových prác

     • Dňa 23.5. sa v priestoroch Divadla mesta Púchov uskutočnila výstava výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením s názvom “ Čarovný les”. Čarovný bol aj program žiakov našej školy, ktorí ukázali, že im nie je cudzia ani recitácia či spev. Vďaka sponzorom a priateľom školy si žiaci ocenených prác prevzali ceny a užili si s nami krásne dopoludnie. Ďakujeme všetkým zúčastneným školám Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského kraja, rovnako i našej projektovej škole MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie.

     • DETI DEŤOM

     •  🎭Dnes dopoludnia sa naši žiaci kultúrne vyžili. Pozreli si živú rozprávku "Medovníkový domček" v podaní žiakov zo ZŠ Komenského Púchov. 🫶 Divadelné predstavenie sa všetkým páčilo. Na konci vystúpenia zaznel obrovský potlesk

     • ŠMŠ

     • Oznamujeme rodičom, že dňa 03.07.2023 bude prevádzka materskej školy prerušená. Prevádzka bude obnovená dňa 04.07.2023 (utorok).

     • PREDŠKOLÁČIK

     • Dnes sa detičky ŠMŠ, predškolského veku z tried Žabky a Lienky vybrali na výlet vláčikom na obhliadku mesta Žilina. Spoločne sme sa prešli po Hlinkovom námestí okolo kostola. Ďalej sme sa pomaličky uličkami Žiliny presunuli na Mariánske námestie, kde sme nahliadli do studne. Náš výlet sme zakončili sladkou bodkou

     • Záchranná zdravotná služba

     • Dnes dopoludnia bola u nás záchranka....

      ...... nebojte sa.....

      Prišla preto, aby sa žiaci mohli na ňu pozrieť z blízka, aby si vyskúšali rôzne pomôcky a dozvedeli sa užitočné informácie.

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia.

      V utorok, t. j. 23.5.2023 bude riaditeľské voľno. Vyučovací proces bude opäť pokračovať v stredu, t. j. 24.5.2023.

      Žiaci, ktorí sa stravujú majú v deň riaditeľského voľna odhlásené obedy.

      ŠMŠ je v štandardnej prevádzke.

     • DEŇ MATIEK

     • V utorok dopoludnia si mamičky našich žiakov pozreli krátky program k ich sviatku - DEŇ MATIEK. Všetci žiaci sa snažili, a tým potešili srdiečka mamičiek.

     • Deň rodiny

     • Deň rodiny sme si pripomenuli aj u nás v škole. Žiaci vyjadrili vďačnosť za dar rodiny svojimi milými kresbičkami. Aj my vám všetkým chceme poďakovať za to, že zahŕňate svoje deti starostlivosťou a láskou, ktorú tak veľmi potrebujú.

     • ŠMŠ - NÁVŠTEVA HASIČSKEJ STANICE

     • V piatok 12.mája sme s deťmi navštívili hasičskú stanicu pri Kauflande. Deti si prezreli hasičské autá, vyskúšali veliteľskú prilbu a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o práci hasičov. Strávili sme tak pekné dopoludnie plné nových zážitkov

     • Zápis do špeciálnej materskej školy

     • Žiadosti o prijatie dieťaťa do špeciálnej materskej školy môžu rodičia podávať v mesiaci máj alebo priebežne, počas celého školského roka.

      Do ŠMŠ sa prijímajú len deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe návrhu špeciálneho pedagóga, logopéda, psychológa alebo detského lekára, pokiaľ to umožňuje kapacita Špeciálnej materskej školy v Púchove.

      Do ŠMŠ sa prednostne prijímajú deti, ktoré najneskôr 31.08. 2023 dovŕšili piaty rok veku, predprimárne vzdelávanie je pre tieto deti povinné.

      K prijatiu do špeciálnej materskej školy je potrebné :

      • vyplnenie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením od detského pediatra o zdravotnom stave dieťaťa,
      • fotokópie odborných lekárskych správ,
      • súhlas so spracovaním osobných údajov,
      • vyhlásenie o bezinfekčnosti (pri nástupe do špeciálnej materskej školy).
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje