• V školskom roku 2023/2024 

   máme v našej škole:

    

    

   ŠPECIÁLNA MATERSKÁ ŠKOLA

    

   1.trieda MRAVČEKOVIA –  Mgr. Mária Mušáková, Bc. Silvia Loduhová

   2. tireda LIENKY –  Mgr. Michaela Hlavoňová, Miriam Zboranová

                                    Matúš Hlavoň - pomocný vychovávateľ

   3.trieda VČIELKY - Soňa Loduhová, Alžbeta Murínová

                                    Daniela Kračuníková - asistentka

   4.trieda ŽABKY - Martina Hajšmanová, Iveta Nižníková

                                 Alena Peniaková - asistentka


    

   VARIANT  A

    

   PRI – Mgr. Lucia Bučková, asist. Bc. Lenka Faciníková

   2. A –  Mgr. Adela Kováčová Změlíková, asist. Bc. Eva Tareková

   4. A. –  Mgr. Gabriela Hochlová

   6. A. –  PaedDr. Jana Koštialiková

   7.A –  PaedDr. Eva Bieliková

   8. A. –  Mgr. Daniel Divinský


    

   VARIANT  B, C

    

   1. B. –  Mgr. Monika Masláková, asist. Bc. Daniela Gášková

   2. B. –  Mgr. Mária Faturová, asist. Viktória Piatina


    

   AUTISTICKÉ TRIEDY

    

   Prípravný ročník - Mgr. Sláva Valášková, asist. Mgr. Ivana Lašová

   1. AU. –  Mgr. Monika Muráňová, asist. Ing. Elena Kadlecová

   2. AU - Mgr. Iveta Pleváková, asist. Bc. Zuzana Mlyniská

   3. AU. –  Mgr. Jana Falzari

   4. AU. –  Mgr. Alena Beňová


    

   PRAKTICKÁ ŠKOLA

    

   1. PRŠ –  Mgr. Jana Melišíková, asist. Bc. Mária Medňanská

   3. PRŠ –  Mgr. Pavol Orgoník

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje