• Školské výlety 2022/2023

     • 🚂 Vychylovka - Skanzen - Múzeum kysuckej dediny 🫶

      👸 Rozprávkovo - Nezbudská Lúčka 🧚 = žiaci sa tu preniesli do fantazijného sveta rozprávok. Vyšantili sa aj na detskom ihrisku plnom rôznych zábavných atrakcií a povozili sa aj na kolotoči. Domov odchádzali plní rozprávkových zážitkov. Cesta vlakom bola pre mnohé deti obrovským dobrodružstvom.

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že dňa 15.6.2023 (štvrtok) bude pre žiakov ŠZŠ a PŠ riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.  Vyučovanie pokračuje v piatok 16.6.2023.

     • Niečo aj pre nás

     • 💚 Dňa 7.6.2023 sa v našej škole konalo športové podujatie pre žiakov B, C variantu s názvom „Niečo aj pre nás“, tentokrát na tému🌲„ŽIVOT V LESE“. 🌲Privítali sme medzi sebou aj 🫶 našich kamarátov zo škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením z Trenčianskeho kraja. Naši žiaci si zasúťažili so žiakmi z Bytče, Ilavy, Považskej Bystrice, Bánoviec nad Bebravou a Trenčianskej Teplej. Počas tohto športovo-zábavného predpoludnia v našom areáli ožila ríša lesných zvieratiek, ktoré sprevádzali súťažiacich jednotlivými stanovišťami. 🦉 U sovičky Táničky si precvičili svoju šikovnosť v triedení odpadu, 🐿 u veveričky Aničky trénovali hod šiškami na cieľ, u srnčeka Miška zdokonaľovali beh cez prekážky, 🐻u medveďa Brumka váľali sudy, 🦔 ježkovi Jožkovi pomáhali nosiť zásoby do brlôžka, u krtka Rudka zdolávali lozenie v tuneli a 🐇 u zajka Ušiačika prekonávali prekážkovú dráhu s jeho obľúbenou dobrotou-kapustou. Po splnení všetkých disciplín boli všetci súťažiaci odmenení a na záver sa žiaci zabavili pri spoločnej diskotéke.💚

     • 🏀⚽️ ŠMŠ ⚾️🎾

     • Dňa 6.6.2023 si deti užili športový deň na Gymnáziu v Púchove. Ďakujeme žiakom tejto školy za pozvanie a za prípravu športových aktivít, ktoré deti veľmi bavili. Pre nepriaznivé počasie boli aktivity presunuté do interiéru. Na konci pestrého dopoludnia čakala všetkých sladká odmena a každý bol ocenení medailou.

     • Deň detí s vojakmi.

     • Sviatok všetkých detí sme oslávili aj v našej škole. A nie hocijako. Navštívili nás vojaci. Dopriali našim deťom atraktívne dopoludnie plné zábavy. Žiaci sa plazili pod "laserovou" sieťou, súťažili v hode granátom na cieľ, vyskúšali si vojenský poľný telefón, plynovú masku s prilbou a veľký záujem bol o streľbu zo vzduchovky. Súčasťou bolo aj poskytovanie prvej pomoci v teréne. Počasie nám prialo a my ďakujeme vojakom za príjemne strávené dopoludnie.

     • MDD- ŠMŠ

     • Tento krátky pozdrav letí, všetkým deťom KU DŇU DETÍ. Nech na Vašej tvári iba úsmev žiari a v srdiečku šťastie každým dňom nech rastie.

     • Návšteva hasičskej stanice v Púchove

     • Dnes sme so žiakmi navštívili hasičskú stanicu mesta Púchov, kde sme mali možnosť vidieť zblízka hasičské autá a predmety v nich. Milý pán hasič nám vysvetlil, na čo sa pomôcky používajú a porozprával, aká je dôležitá ich práca. Žiaci s údivom počúvali a pýtali sa zvedavé otázky. Na záver si žiaci mohli vyskúšať sedieť v hasičských autách.

     • Čarovný les - oceňovanie výtvarných a priestorových prác

     • Dňa 23.5. sa v priestoroch Divadla mesta Púchov uskutočnila výstava výtvarných prác žiakov so zdravotným znevýhodnením s názvom “ Čarovný les”. Čarovný bol aj program žiakov našej školy, ktorí ukázali, že im nie je cudzia ani recitácia či spev. Vďaka sponzorom a priateľom školy si žiaci ocenených prác prevzali ceny a užili si s nami krásne dopoludnie. Ďakujeme všetkým zúčastneným školám Trenčianskeho, Nitrianskeho, Žilinského kraja, rovnako i našej projektovej škole MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie.

     • DETI DEŤOM

     •  🎭Dnes dopoludnia sa naši žiaci kultúrne vyžili. Pozreli si živú rozprávku "Medovníkový domček" v podaní žiakov zo ZŠ Komenského Púchov. 🫶 Divadelné predstavenie sa všetkým páčilo. Na konci vystúpenia zaznel obrovský potlesk

     • ŠMŠ

     • Oznamujeme rodičom, že dňa 03.07.2023 bude prevádzka materskej školy prerušená. Prevádzka bude obnovená dňa 04.07.2023 (utorok).

     • PREDŠKOLÁČIK

     • Dnes sa detičky ŠMŠ, predškolského veku z tried Žabky a Lienky vybrali na výlet vláčikom na obhliadku mesta Žilina. Spoločne sme sa prešli po Hlinkovom námestí okolo kostola. Ďalej sme sa pomaličky uličkami Žiliny presunuli na Mariánske námestie, kde sme nahliadli do studne. Náš výlet sme zakončili sladkou bodkou

     • Záchranná zdravotná služba

     • Dnes dopoludnia bola u nás záchranka....

      ...... nebojte sa.....

      Prišla preto, aby sa žiaci mohli na ňu pozrieť z blízka, aby si vyskúšali rôzne pomôcky a dozvedeli sa užitočné informácie.

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia.

      V utorok, t. j. 23.5.2023 bude riaditeľské voľno. Vyučovací proces bude opäť pokračovať v stredu, t. j. 24.5.2023.

      Žiaci, ktorí sa stravujú majú v deň riaditeľského voľna odhlásené obedy.

      ŠMŠ je v štandardnej prevádzke.

     • DEŇ MATIEK

     • V utorok dopoludnia si mamičky našich žiakov pozreli krátky program k ich sviatku - DEŇ MATIEK. Všetci žiaci sa snažili, a tým potešili srdiečka mamičiek.

     • Deň rodiny

     • Deň rodiny sme si pripomenuli aj u nás v škole. Žiaci vyjadrili vďačnosť za dar rodiny svojimi milými kresbičkami. Aj my vám všetkým chceme poďakovať za to, že zahŕňate svoje deti starostlivosťou a láskou, ktorú tak veľmi potrebujú.

     • ŠMŠ - NÁVŠTEVA HASIČSKEJ STANICE

     • V piatok 12.mája sme s deťmi navštívili hasičskú stanicu pri Kauflande. Deti si prezreli hasičské autá, vyskúšali veliteľskú prilbu a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o práci hasičov. Strávili sme tak pekné dopoludnie plné nových zážitkov

     • Zápis do špeciálnej materskej školy

     • Žiadosti o prijatie dieťaťa do špeciálnej materskej školy môžu rodičia podávať v mesiaci máj alebo priebežne, počas celého školského roka.

      Do ŠMŠ sa prijímajú len deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na základe návrhu špeciálneho pedagóga, logopéda, psychológa alebo detského lekára, pokiaľ to umožňuje kapacita Špeciálnej materskej školy v Púchove.

      Do ŠMŠ sa prednostne prijímajú deti, ktoré najneskôr 31.08. 2023 dovŕšili piaty rok veku, predprimárne vzdelávanie je pre tieto deti povinné.

      K prijatiu do špeciálnej materskej školy je potrebné :

      • vyplnenie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením od detského pediatra o zdravotnom stave dieťaťa,
      • fotokópie odborných lekárskych správ,
      • súhlas so spracovaním osobných údajov,
      • vyhlásenie o bezinfekčnosti (pri nástupe do špeciálnej materskej školy).
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje