• Prípravný ročník je určený pre deti, ktoré k 1. septembru dosiahli fyzický vek šesť rokov, nedosiahli školskú spôsobilosť a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy. Absolvovanie prípravného ročníka sa považuje za prvý rok plnenia školskej dochádzky. Deti sa v rámci vyučovania pripravujú na zvládnutie učiva 1. ročníka základnej školy alebo špeciálnej základnej školy. Vyučovanie sa zameriava na rozvíjanie grafomotorických zručností, komunikačných schopností, matematických predstáv, výtvarnú, telesnú a športovú a hudobnú výchovu. 

  • Kontakty

   • Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov
   • infospecial@spojenaskolapuchov.sk
   • +421424632815
   • Športovcov 1461/17 020 01 Púchov Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje