• Svetlušky - oblastná súťaž v tvorivosti žiakov špeciálnych škôl

     • 16.11.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili oblastnej súťaže v tvorivosti žiakov špeciálnych škôl - SVETLUŠKY . Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií: I. stupeň, II. stupeň a súťažilo sa v speve, tanci , skladaní puzzle a modelovaní. Konkurencia bola silná a naši žiaci sa s ňou veľmi dobre popasovali.

      Napokon boli ocenení žiaci v:

      I. kategórií - SPEV: 3.miesto

      II. kategórií - SPEV: 2. miesto, TANEC: 3 miesto, SKLADANIE PUZZLE: 1. miesto.

      Oceneným žiakom

      gratulujeme

      a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

      Vo výtvarnej súťaži KRAJINA NÁDEJE boli ocenené 4 práce. Autormi prác boli Viktória Gajdošová, Anastasia Riaba, Sofia Makarová a kolektívna práca 7. A.

      Gratulujeme

       

     • Poďme spolu kompostovať

     • Ako triediť odpad a správne kompostovať biologicky odpad, bolo 3. 11. 2022 hlavnou témou prednášky v našej škole pod názvom – Poďme spolu kompostovať !

      Prednáška sa uskutočnila vďaka grantovému environmentálnemu programu Zelené oči , ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa a finančne ho podporuje Trenčiansky samosprávny kraj.

      Prednášajúcimi boli žiacky SOŠ Pruské pod vedením pani učiteľky Ing. Kataríny Svorčíkovej.

      V rámci rovesníckeho vzdelávania, staršie žiacky odovzdali vedomosti a zručnosti našim žiakom prostredníctvom vzájomnej komunikácie a praktických ukážok.

      Formou prezentácie žiacky prednášali ako vzniká odpad, ako odpadu predchádzať, ako ho správne separovať.

      Žiakov aktívne zapojili do triedenia odpadu a krátkym testom vyhodnotili získané vedomosti.

      Dôležitou súčasťou prednášky bolo i poukázanie na význam kompostovania v domácnostiach i v škole. Žiaci sa oboznámili s vermikomposterom, s kalifornskými dážďovkami a tak pochopili, že kompostovať sa dá nielen na záhrade, ale aj v panelákovom byte.

      Prednáška mala motivujúci charakter nielen pre žiakov, ale i vyučujúcich, pretože triedenie odpadu je súčasťou nášho každodenného života.

      Ďakujem patrí Strednej odbornej škole Pruské za odborný výklad a našim žiakom za príkladný prístup k triedeniu odpadu.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje