• Rada školy má 11 členov a v školskom roku 2022/2023 pracuje v tomto zložení:


    Mgr. Jana Melišíková – predseda Rady školy

    Bc. Lenka Faciníková – podpredseda Rady školy

    Marta Divinská – nepedagogický zamestnanec, zapisovateľka

    Mgr. Gabriela Perušková

    Mgr. Gabriela Gajdošová

    Mgr. Marta Sršňová

    Ing. Iveta Karasová

    Bc. Martin Koncový

    Marta Lačná

    Martina Katerinčinová

    Jozef Pšenák

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov
   • infospecial@spojenaskolapuchov.sk
   • +421424632815
   • Športovcov 1461/17 020 01 Púchov Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje