• ŠMŠ-KARNEVAL

     • Masky, tanec, zábava, smiech a veľa radosti... Nič z toho veru na našom karnevale nechýbalo. Deti sa predstavili vo svojich maskách ostatným kamarátom, spolu sme si zatancovali a dopoludnie sme si spríjemnili súťažami. Všetci boli víťazi a každý si domov odniesol diplom za krásnu karnevalovú masku a odmenu z našej karnevalovej torty.

     • KARNEVAL

     • "A je to tu KARNEVAL"

      Týmito slovami sme otvorili dnešný fašiangový bál.

      Dopoludnia sa naša škola premenila na svet fantázie, rozvoniavala chutnými šiškami , v diaľke bolo počuť radostnú hudbu a detský smiech.

      Aj na malom priestore sa stretlo mnoho prekrásnych, kreatívnych a veselých masiek. Porota mala ťažké rozhodovanie vybrať tú naj masku. Napokon sa podarilo oceniť najlepšiu tanečnú masku, najfarebnejšiu masku, najkreatívnejšiu masku, eko masku, najvtipnejšiu masku, masku domácej výroby, masku poroty, masku učiteľov, masku žiakov 1. a 2. stupňa.

      Ocenené masky dostali diplom a tašku plnú prekvapení.

      Všetci sa zabávali, tancovali, no najkrajším darom bolo vidieť našich žiakov šťastných a spokojných.

     • Valentínska pošta

     • Aj tento rok sme si so žiakmi našej školy pripomenuli deň sv. Valentína tradične- valentínskou poštou. Žiaci celý týždeň pred sviatkom sv.Valentína tvorili valentínske priania pre svojich blízkych, ale aj pre spolužiakov, kamarátov a učiteľov, aby takto dali najavo úctu, lásku a priateľstvo. Valentínske pozdravy našli svojho adresáta pri spoločnej školskej akcii v deň sviatku sv. Valentína, kde sme mohli vzájomne všetci zažiť radosť z nášho spoločenstva.

     • Tvorivé dielne ZŠ Komenského Púchov

     • V utorok, 7.februára, sa žiaci z II.stupňa našej školy zúčastnili tvorivých dielní v ZŠ Komenského, kde spolu so žiakmi tamojšej školy vyrábali karnevalové masky. V spoločnosti svojich rovesníkov prežili príjemné a kreatívne dopoludnie. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie a budeme sa tešiť na ďalšie takéto stretnutia.

     • Experimentovanie našich žiakov

     • Naši žiaci nielen radi experimentujú, ale aj bádajú. O tom sme sa presvedčili v CVČ Púchov, kde si žiaci vyskúšali jednoduché pokusy s vodou a vzduchom. Žiaci menili skupenstvá vody, filtrovali vodu, skúmali vodu a jej hustotu a zisťovali prítomnosť vzduchu. Všetky pokusy sa vydarili a vyčarovali úsmev na tvári. Žiaci sa tak dozvedeli mnoho nového, ale i poučného.

     • Zber jesenného papiera

     • Prvý polrok za nami a niektorí žiaci si okrem polročného hodnotenia prevzali aj diplomy za zber jesenného papiera.

      Víťazi boli odmenení peknými vecnými cenami a sladkou odmenou.

      Víťazom

      gratulujeme

      a ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa do zberu zapojili.

      1.miesto – Sebastian Pisli

      2.miesto – Janko Galovič

      3.miesto – Viktória Gajdošová

     • Moja prvá výplata, môj prvý účet

     • V pondelok sa žiaci ŠZŠ a PRŠ stretli s pani Katarínou Majerech Strakovou (finančná poradkyňa vo VUB v Ilave), ktorá si pripravila besedu s názvom - Moja prvá výplata, môj prvý účet.

      Beseda bola zameraná na rozvíjanie finančnej gramotnosti našich žiakov. Rozšírili si tak nové poznatky a dozvedeli sa mnoho zaujímavých informácií.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje