• Svetový deň vody

     • Pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname 22.marca sme si aj my pripomenuli dôležitosť a význam vody. O vode sme si rozprávali, čítali si príbehy, spievali o nej, riešili pracovné listy a tvorili plagáty. Zopakovali sme si kolobeh vody v prírode, ako správne šetriť vodou a ako ju chrániť. Starší žiaci si overili svoje znalosti prostredníctvom kvízov a testov.

     • Hviezdoslavov Kubín

     • ".... lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!" (Pavol Országh Hviezdoslav).

      V stredu sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavov Kubín. Žiaci mali pripravené krásne básne , ktorými chceli očariť porotu. Veľmi sa snažili a všetci boli šikovní, za čo im bol udelený aj potlesk od poslucháčov. Ocenení žiaci si odniesli domov diplom, knižku a sladkú odmenu .

     • Aby nás nebolel chrbát...

     • Bolesti chrbta patria medzi najčastejšie. Aby sme predchádzali takýmto ťažkostiam, vo februári sme sa na hodinách telesnej a športovej výchovy zamerali na cviky súvisiace s posilnením chrbtového svalstva.

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje