• Plavecký výcvik

     • Žiaci našej školy v dňoch od 24.10. do 27.10. absolvovali plavecký výcvik. Hravou formou sa oboznámili s vodou, zahrali sa vodné hry. Zároveň si zlepšovali svoje zdravie a zvyšovali odolnosť. Užili si veselý a pohodový týždeň. Ďakujeme p. Podobenovej a inštruktorom za to, že sa našim deťom trpezlivo venovali.

     • Jesenné tvorenie

     • Aj túto jeseň mali naši žiaci možnosť ukázať svoju šikovnosť, tvorivosť a nápaditosť pri tvorení z prírodného jesenného materiálu. Žiaci vyrobili krásne dekoratívne predmety, a tak sa zapojili do súťaže o najkrajší jesenný výrobok. Vyhodnotenie súťaže: 1.miesto: 5.A 2.miesto: PRI.AU 3.miesto: 1.A Víťazom gratulujeme!

     • 21.10. - Deň jablka

     • Piatok 21.10.2022 bol u nás v ŠMŠ venovaný aktivitám ku DŇU JABLKA. Naše deti spoločnými silami upiekli jablkové muffinky a jablkové pyré s piškótami. Počas dňa si vyrobili jabĺčka z papiera a čas si spríjemňovali pesničkou " Červené jabĺčko vo vrecku mám". Upečené muffinky si deti odniesli domov.

     • Deň otvorených dverí v SOŠ Pruské

     • Dňa 13.10.2022 sa žiaci Praktickej školy zúčastnili Dňa otvorených dverí v SOŠ Pruské. Videli ako sú vycvičení psi policajtov zo ZVJS Ilava, mohli si pohladkať a zacválať na koníkovi , pozrieť si výstavu drobných zvierat , odviezť sa na vlečke za traktorom, čo asi najviac zaujalo chlapcov spolu s kombajnom a traktorom. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie SOŠ Pruské, prežili sme krásny deň.

     • Svetový deň mlieka

     • Koncom septembra sme si i my v ŠKD pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Preto je dôležité si uvedomiť, význam mlieka pre ľudské zdravie Pre deti si pani vychovávateľky pripravili zaujímavú prezentáciu a ďalšie aktivity v podobe pracovných listov a taktiež si vymaľovali a zhotovili svoju kravičku. Svoje vedomosti si overili vo vedomostnom kvíze, kde sa im výborne darilo. Akcia sa deťom páčila a veríme, že sa dozvedeli zaujímavé informácie o všetkých prospešných latkách a vitamínoch, ktoré mlieko a výrobky z neho obsahujú.

     • Jesenný zber papiera 🍂 🗞🗞 🍂

     • V dňoch 10.10 – 14.11.2022 bude prebiehať na škole jesenný zber papiera.

      Papier môžete odovzdať p. školníkovi v čase od 7,00-13,00 h. alebo triednej učiteľke / triednemu učiteľovi.

      Papier musí byť zviazaný a odvážený, označený menom a triedou žiaka.

      Do odpadového papiera nepatria knihy s tvrdým obalom a kartóny!

     • Vítanie nových žiakov v ŠKD

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vítanie nových žiakov v ŠKD.

      V piatok 13. septembra sa stretli všetky oddelenia ŠKD na školskom dvore a privítali nových žiakov z ŠKD. Každý žiak sa predstavil a bol odmenený silným potleskom, darčekom a pamätným listom. Žiaci prežili veselé a radostné popoludnie, ktoré si určite ešte zopakujú. Veríme, že noví kamaráti sa budú v ŠKD cítiť príjemne a budú sa navzájom rešpektovať a pomáhať si☺️

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje