• Dansulienka Mgr. Adela Kováčová Změlíková
    Šikovníček Mgr. Gabriela Hochlová
    Šikovníček II Mgr. Iveta Pleváková
    Veselí IT-čkári Mgr. Dana Saksová
    Slniečko Mgr. Jana Melišíková
    Počítačový krúžok Mgr. Monika Masláková
    Krúžok varenia a pečenia Mgr. Pavol Orgoník
    Turistický krúžok Mgr. Jana Koštialiková
    Jašidielňa Mgr. Sláva Valášková
    Tvorivý krúžok Mgr. Mária Faturová
    Všeličo Mgr. Daniel Divinský
    Tvorivé ruky Ing. Emília Klimeková

     

  • Kontakty

   • Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov
   • infospecial@spojenaskolapuchov.sk
   • +421424632815
   • Športovcov 1461/17 020 01 Púchov Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje