•  

                                

    Názov krúžku Vyučujúci Počet žiakov
         
    Domáci kutil Mgr. Jana Falzari 6
    Hudobno-pohybový krúžok Mgr. Iveta Pleváková 5
    Kreativko Ing. Elena Kadlecová 6
    Zahrajko Bc. Lenka Faciníková 4
    Krúžok varenia a pečenia Mgr. Pavol Orgoník 5
    Tvorivý krúžok Mgr. Mária Faturová 7
    Počítačový krúžok Mgr. Monika Masláková 4
    Slniečko Mgr. Jana Melišíková 5
    Šikovníček Mgr. Gabriela Hochlová 7
    Turistický PaedDr. Jana Koštialiková 7
    Všeličo Mgr. Daniel Divinský 5
    Včielky Bc. Eva Tareková 6

                                             

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje