•  

                                

    Názov krúžku Vyučujúci Počet žiakov
         
    Domáci kutil Mgr. Jana Falzari 4
    Eko krúžok Ing. Emília Klimeková 5
    Jašidielňa Mgr. Sláva Valášková 4
    Kamarát počítač Mgr. Dana Saksová 5
    Krúžok varenia a pečenia Mgr. Pavol Orgoník 6
    Malí kuchári Mgr. Mária Faturová 5
    Počítačový Mgr. Monika Masláková 5
    Slniečko Mgr. Jana Melišíková 5
    Šikovníček Mgr. Iveta Pleváková 5
    Šikovníček II Mgr. Gabriela Hochlová 5
    Turistický PaedDr. Jana Koštialiková 4
    Tvorivček Mgr. Lucia Bučková 7
    Včielky Bc. Eva Tareková 7
    Zahrajko Ing. Elena Kadlecová 4

                                             

  • Kontakty

   • Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov
   • infospecial@spojenaskolapuchov.sk
   • +421424632815
   • Športovcov 1461/17 020 01 Púchov Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje