• Plán obnovy

    • Cieľ výzvy: Podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepeagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárného vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

      

     Projekt je financovaný z Plánu obnovy a odolnosti v rámci pilotného overovania podporných opatrení do vzdelávania.

      

     Trvanie finančnej podpory: Finančné prostriedky budú poskytnuté na osobné náklady pomocného vychovávateľa v termíne od 01. 02. 2023 do 31. 08. 2023.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje