• "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok."

     • Milí rodičia.

      Blížia sa najkrajšie sviatky v roku , a s nimi 6. ročník už tradičnej vianočnej celoslovenskej výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok." Radi by sme Vás touto cestou srdečne pozvali, aby ste sa zapojili do dobrej veci.

      Ak ste sa rozhodli do výzvy zapojiť triedne pani učiteľky / učitelia vám radi poskytnú bližšie informácie.

     • Ochrana mäkkých cieľov na školách

     • Pre každú základnú, strednú školu v regióne je určený policajt - referent s územnou a objektovou zodpovednosťou. Pre našu školu je určený policajt - pán nstržm. Peter Weissabel. Účelom je zabezpečiť efektívny informačný tok medzi školou, rodičom a určeným policajtom pre zvýšenie efektivity získavania informácií o rizikových faktoroch, ktoré môžu mať a ktoré majú relevantný vplyv na bezpečnostnú situáciu v prostredí školy s priamym dopadom na ohrozenie života a zdravia žiakov, študentov a osôb v priestoroch škôl, a tak aj na celkovú bezpečnostnú situáciu v okrese.

      Cieľom je vybudovanie úzkeho kontaktu učiteľa a policajta s cieľom zabezpečenia prevencie kriminality a rozširovanie miestnej a osobnej znalosti v záujme zvyšovania spoločenského kreditu a dôveryhodnosti polície v prostredí školy.

     • Október - mesiac úcty k starším.

     • 🎀 V októbri, v rámci mesiaca úcty k starším👵🧓, naši žiaci s láskou pripravili pozdravy a milé darčeky pre seniorov, ktoré sme odovzdali v zariadení pre seniorov Hubertus v Púchove.💕

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje