• OZNAM

     • Vážení rodičia.

      Žiadame vás, aby uhradili poplatky v školskom roku 2023/2024 tí, ktorí ešte tak neurobili.

      Poplatok za stravovanie je 20,- eur, na číslo účtu: SK40 8180 0000 0070 0058 8301. Do poznámky uveďte meno žiaka.

      Poplatok za ŠKD je 5,- eur/mesiac, na číslo účtu:SK85 8180 0000 0070 0011 6750. Do poznámky uveďte meno žiaka. Poplatok sa uhrádza mesiac vopred (vždy do 10. dňa v mesiaci).

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje