• Európsky týždeň športu

     • Tento rok sme sa opäť zapojili do Európskeho týždňa športu a v piatok, 22.9. 2023, sme zorganizovali pre žiakov našej školy športový deň. Žiaci si precvičili a posilnili športové schopnosti a užili si skvelý deň. Ďakujeme p.trénerovi Miroslavovi Kováčovi, ktorý venoval čas chlapcom- futbalistom⚽️. Okrem tréningu chlapci absolvovali aj prednášku zameranú na futbal ⚽️. Vďaka patrí aj MŠK Púchov za zapožičanie pomocného ihriska. Počasie nám prialo a my sme si užili pohodový športový deň. #smespecial

     • Majstrovstvá Slovenska v atletike

     • V dňoch 18.-19.9. sa žiaci zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v atletike v Košiciach. Za daždivého počasia sa im podarilo získať dve zlaté medaily( vrh guľou, beh na 50m), dve strieborné medaily( beh na 50m a 100m), jednu bronzovú medailu vo vrhu guľou a jedno štvrté miesto v behu na 50m. Tešíme sa, že napriek nepriaznivému počasiu a v silnej konkurencii naši žiaci získali niekoľko medailí.

     • "Rozvíjame si osobnosť v prírode"

     • "Rozvíjame si osobnosť v prírode" bola akcia určená pre 21 žiakov Špeciálnej a Praktickej školy v Púchove. Žiaci boli ubytovaní v hoteli Vršatec, kde mohli bližšie spoznávať okolitú prírodu, hrali rôzne pohybové a športové hry, hľadali poklad v zrúcanine hradu, svoju odvahu si preverili v nočnej hre a samozrejme bola aj diskotéka. Tento trojdňový pobyt mohol byť zrealizovaný hlavne vďaka sponzorom: Združeniu na pomoc osobám s mentálnym a telesným postihnutím v Púchove, Mestu Púchov, MUDr. Krumpovi, ITOSS s.r.o. a pánu Bohušovi Luptákovi. Ďakujeme.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia, milí žiaci.

      Dňa 15. 9. 2023 (piatok) je škola aj škôlka zatvorená. Stretneme sa opäť v pondelok 18.9.2023.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia.

      Žiadame vás, aby uhradili poplatky v školskom roku 2023/2024 tí, ktorí ešte tak neurobili.

      Poplatok za stravovanie je 20,- eur, na číslo účtu: SK40 8180 0000 0070 0058 8301. Do poznámky uveďte meno žiaka.

      Poplatok za ŠKD je 5,- eur/mesiac, na číslo účtu:SK85 8180 0000 0070 0011 6750. Do poznámky uveďte meno žiaka. Poplatok sa uhrádza mesiac vopred (vždy do 10. dňa v mesiaci).

     • ŠMŠ - besiedka ku DŇU RODINY/rozlúčka s predškolákmi

     • V utorok popoludní sa konala preložená besiedka ku DŇU RODINY a zároveň sme sa rozlúčili s našimi deťmi, ktoré čaká od septembra nástup do školy. Deti si odniesli okrem dobrého pocitu z podareného vystúpenia aj medailu, pochvalný list a darček.

     • Medzinárodný program GLOBE

     • Spojená škola Púchov v spolupráci s CVČ Včielka Púchov sa pod vedením pani Gabiky Támovej zapojili do celoročného výskumu v medzinárodnom programe GLOBE. CVČ našej škole poskytli meteorologickú búdku, ktorú sme umiestnili v areáli našej školy. Úlohou našich žiakov bolo merať dané hodnoty – teplotu, vlhkosť vzduchu a tlak. Členovia environmentálneho krúžku v CVČ pracovali v oblasti fenológie stromov (skúmali listy, kôru, merali obvody stromov a pod.). Výsledky tohto výskumu boli prezentované na medzinárodnej Bádateľskej konferencii v Prahe a na žiackej online konferencii v CVČ. Za celoročnú prácu boli žiaci odmenení vynikajúcou tortou. Pani Gabike Támovej veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • ŠMŠ- Koncoročné výlety

     • Lienky sa vybrali autobusom do Nimnice,kde sa poprechádzali po kúpeľoch a výlet si spríjemnili opekačkou. Včielky nasadli na vláčik a v Beluši sa schladili zmrzlinou,kde sa zahrali aj na ihrisku. Naspäť sa opäť tešili na jazdu vlakom a autobusom. Pre všetky deti boli výlety veľkým dobrodružstvom, tešíme sa na ďalšie.

     • Praktické skúšky v praktickej škole

     • Dnes 👩‍🍳naši žiaci - tretiaci 👨‍🍳 z praktickej školy absolvovali praktické skúšky z predmetov príprava jedla a výživa 🍞 🫑 🥚 🍳 a pomocné práce v kuchyni 🥪 🌮 .Všetci ich úspešne zvládli. Gratulujeme 👏

     • Paralympiáda

     • Už 41- krát sa v Spojenej škole internátnej Ľ. Stárka 12, Trenčín konala atletická súťaž , na ktorej sme mali zastúpenie aj z našej školy. Reprezentovali nás traja žiaci. Mimoriadne úspešný bol Alex Baláž, ktorý získal v kategórii mladších žiakov tri zlaté a jednu striebornú medailu. Všetkým športovcom ďakujeme za reprezentáciu školy a Alexovi gratulujeme!

     • Štvorboj

     • Naša škola organizuje rôzne aktivity a súťaže. Jednou z nich je atletický štvorboj. Ďalší ročník sa konal v priestoroch ZŠ Komenského a zúčastnilo sa ho 44 športovcov z Trenčianskeho a Žilinského kraja. Novinkou v histórii Štvorboja bola účasť žiakov zo ZŠ Komenského, ktorí si zmerali sily so žiakmi špeciálnych škôl . Našu školu reprezentovalo 6 žiakov a jeden z nich, Alex Baláž, sa stal Športovcom roka s najväčším počtom bodov. Sme na jeho výkon pyšní.

      Ďakujeme všetkým športovcom za aktívnu účasť a ZŠ Komenského za zapožičanie priestorov.

     • ŠMŠ - Púchovské zábavné leto

     • Pri príležitosti blížiacich sa letných prázdnin nás MŠ Požiarna 1291 pozvala v spolupráci s mestom na zábavné podujatie určené pre všetkých predškolákov z púchovských materských škôl. Deti absolvovali prekážkovú dráhu,dobehli do cieľa, získali zlatú medajlu a vyslúžili si veľký potlesk Ďakujeme za pozvanie

     • Školské výlety 2022/2023

     • 🚂 Vychylovka - Skanzen - Múzeum kysuckej dediny 🫶

      👸 Rozprávkovo - Nezbudská Lúčka 🧚 = žiaci sa tu preniesli do fantazijného sveta rozprávok. Vyšantili sa aj na detskom ihrisku plnom rôznych zábavných atrakcií a povozili sa aj na kolotoči. Domov odchádzali plní rozprávkových zážitkov. Cesta vlakom bola pre mnohé deti obrovským dobrodružstvom.

     • Riaditeľské voľno

     • Vážení rodičia,

      oznamujeme vám, že dňa 15.6.2023 (štvrtok) bude pre žiakov ŠZŠ a PŠ riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.  Vyučovanie pokračuje v piatok 16.6.2023.

     • Niečo aj pre nás

     • 💚 Dňa 7.6.2023 sa v našej škole konalo športové podujatie pre žiakov B, C variantu s názvom „Niečo aj pre nás“, tentokrát na tému🌲„ŽIVOT V LESE“. 🌲Privítali sme medzi sebou aj 🫶 našich kamarátov zo škôl pre žiakov so zdravotným znevýhodnením z Trenčianskeho kraja. Naši žiaci si zasúťažili so žiakmi z Bytče, Ilavy, Považskej Bystrice, Bánoviec nad Bebravou a Trenčianskej Teplej. Počas tohto športovo-zábavného predpoludnia v našom areáli ožila ríša lesných zvieratiek, ktoré sprevádzali súťažiacich jednotlivými stanovišťami. 🦉 U sovičky Táničky si precvičili svoju šikovnosť v triedení odpadu, 🐿 u veveričky Aničky trénovali hod šiškami na cieľ, u srnčeka Miška zdokonaľovali beh cez prekážky, 🐻u medveďa Brumka váľali sudy, 🦔 ježkovi Jožkovi pomáhali nosiť zásoby do brlôžka, u krtka Rudka zdolávali lozenie v tuneli a 🐇 u zajka Ušiačika prekonávali prekážkovú dráhu s jeho obľúbenou dobrotou-kapustou. Po splnení všetkých disciplín boli všetci súťažiaci odmenení a na záver sa žiaci zabavili pri spoločnej diskotéke.💚

     • 🏀⚽️ ŠMŠ ⚾️🎾

     • Dňa 6.6.2023 si deti užili športový deň na Gymnáziu v Púchove. Ďakujeme žiakom tejto školy za pozvanie a za prípravu športových aktivít, ktoré deti veľmi bavili. Pre nepriaznivé počasie boli aktivity presunuté do interiéru. Na konci pestrého dopoludnia čakala všetkých sladká odmena a každý bol ocenení medailou.

     • Deň detí s vojakmi.

     • Sviatok všetkých detí sme oslávili aj v našej škole. A nie hocijako. Navštívili nás vojaci. Dopriali našim deťom atraktívne dopoludnie plné zábavy. Žiaci sa plazili pod "laserovou" sieťou, súťažili v hode granátom na cieľ, vyskúšali si vojenský poľný telefón, plynovú masku s prilbou a veľký záujem bol o streľbu zo vzduchovky. Súčasťou bolo aj poskytovanie prvej pomoci v teréne. Počasie nám prialo a my ďakujeme vojakom za príjemne strávené dopoludnie.

     • MDD- ŠMŠ

     • Tento krátky pozdrav letí, všetkým deťom KU DŇU DETÍ. Nech na Vašej tvári iba úsmev žiari a v srdiečku šťastie každým dňom nech rastie.

     • Návšteva hasičskej stanice v Púchove

     • Dnes sme so žiakmi navštívili hasičskú stanicu mesta Púchov, kde sme mali možnosť vidieť zblízka hasičské autá a predmety v nich. Milý pán hasič nám vysvetlil, na čo sa pomôcky používajú a porozprával, aká je dôležitá ich práca. Žiaci s údivom počúvali a pýtali sa zvedavé otázky. Na záver si žiaci mohli vyskúšať sedieť v hasičských autách.

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje