• OZNAM

     • Vážení rodičia.

      Žiadame vás, aby uhradili poplatky v školskom roku 2023/2024 tí, ktorí ešte tak neurobili.

      Poplatok za stravovanie je 20,- eur, na číslo účtu: SK40 8180 0000 0070 0058 8301. Do poznámky uveďte meno žiaka.

      Poplatok za ŠKD je 5,- eur/mesiac, na číslo účtu:SK85 8180 0000 0070 0011 6750. Do poznámky uveďte meno žiaka. Poplatok sa uhrádza mesiac vopred (vždy do 10. dňa v mesiaci).

     • "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok."

     • Milí rodičia.

      Blížia sa najkrajšie sviatky v roku , a s nimi 6. ročník už tradičnej vianočnej celoslovenskej výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok." Radi by sme Vás touto cestou srdečne pozvali, aby ste sa zapojili do dobrej veci.

      Ak ste sa rozhodli do výzvy zapojiť triedne pani učiteľky / učitelia vám radi poskytnú bližšie informácie.

     • Ochrana mäkkých cieľov na školách

     • Pre každú základnú, strednú školu v regióne je určený policajt - referent s územnou a objektovou zodpovednosťou. Pre našu školu je určený policajt - pán nstržm. Peter Weissabel. Účelom je zabezpečiť efektívny informačný tok medzi školou, rodičom a určeným policajtom pre zvýšenie efektivity získavania informácií o rizikových faktoroch, ktoré môžu mať a ktoré majú relevantný vplyv na bezpečnostnú situáciu v prostredí školy s priamym dopadom na ohrozenie života a zdravia žiakov, študentov a osôb v priestoroch škôl, a tak aj na celkovú bezpečnostnú situáciu v okrese.

      Cieľom je vybudovanie úzkeho kontaktu učiteľa a policajta s cieľom zabezpečenia prevencie kriminality a rozširovanie miestnej a osobnej znalosti v záujme zvyšovania spoločenského kreditu a dôveryhodnosti polície v prostredí školy.

     • Október - mesiac úcty k starším.

     • 🎀 V októbri, v rámci mesiaca úcty k starším👵🧓, naši žiaci s láskou pripravili pozdravy a milé darčeky pre seniorov, ktoré sme odovzdali v zariadení pre seniorov Hubertus v Púchove.💕

     • ZBER POUŽITÝCH KEFIEK

     • Kefka nepatrí do koša! Plast, z ktorého sú vyrobené zubné kefky, je možné len veľmi ťažko recyklovať. Spoločnosť Curaprox však našla spôsob, ako premeniť použité zubné kefky na niečo zmysluplné. Urobte s nami Slovensko zelenšou krajinou a zapojte sa do zberu kefiek. Stačí, ak použitú zubnú kefku donesiete k nám do školy. Vyzbierané kefky následne poputujú do zberného miesta, kde budú použité na výrobu košov na triedený odpad. Zber kefiek bude prebiehať po celý školský rok.

     • Európsky týždeň športu

     • Tento rok sme sa opäť zapojili do Európskeho týždňa športu a v piatok, 22.9. 2023, sme zorganizovali pre žiakov našej školy športový deň. Žiaci si precvičili a posilnili športové schopnosti a užili si skvelý deň. Ďakujeme p.trénerovi Miroslavovi Kováčovi, ktorý venoval čas chlapcom- futbalistom⚽️. Okrem tréningu chlapci absolvovali aj prednášku zameranú na futbal ⚽️. Vďaka patrí aj MŠK Púchov za zapožičanie pomocného ihriska. Počasie nám prialo a my sme si užili pohodový športový deň. #smespecial

     • Majstrovstvá Slovenska v atletike

     • V dňoch 18.-19.9. sa žiaci zúčastnili Majstrovstiev Slovenska v atletike v Košiciach. Za daždivého počasia sa im podarilo získať dve zlaté medaily( vrh guľou, beh na 50m), dve strieborné medaily( beh na 50m a 100m), jednu bronzovú medailu vo vrhu guľou a jedno štvrté miesto v behu na 50m. Tešíme sa, že napriek nepriaznivému počasiu a v silnej konkurencii naši žiaci získali niekoľko medailí.

     • "Rozvíjame si osobnosť v prírode"

     • "Rozvíjame si osobnosť v prírode" bola akcia určená pre 21 žiakov Špeciálnej a Praktickej školy v Púchove. Žiaci boli ubytovaní v hoteli Vršatec, kde mohli bližšie spoznávať okolitú prírodu, hrali rôzne pohybové a športové hry, hľadali poklad v zrúcanine hradu, svoju odvahu si preverili v nočnej hre a samozrejme bola aj diskotéka. Tento trojdňový pobyt mohol byť zrealizovaný hlavne vďaka sponzorom: Združeniu na pomoc osobám s mentálnym a telesným postihnutím v Púchove, Mestu Púchov, MUDr. Krumpovi, ITOSS s.r.o. a pánu Bohušovi Luptákovi. Ďakujeme.

     • ŠMŠ - besiedka ku DŇU RODINY/rozlúčka s predškolákmi

     • V utorok popoludní sa konala preložená besiedka ku DŇU RODINY a zároveň sme sa rozlúčili s našimi deťmi, ktoré čaká od septembra nástup do školy. Deti si odniesli okrem dobrého pocitu z podareného vystúpenia aj medailu, pochvalný list a darček.

     • Medzinárodný program GLOBE

     • Spojená škola Púchov v spolupráci s CVČ Včielka Púchov sa pod vedením pani Gabiky Támovej zapojili do celoročného výskumu v medzinárodnom programe GLOBE. CVČ našej škole poskytli meteorologickú búdku, ktorú sme umiestnili v areáli našej školy. Úlohou našich žiakov bolo merať dané hodnoty – teplotu, vlhkosť vzduchu a tlak. Členovia environmentálneho krúžku v CVČ pracovali v oblasti fenológie stromov (skúmali listy, kôru, merali obvody stromov a pod.). Výsledky tohto výskumu boli prezentované na medzinárodnej Bádateľskej konferencii v Prahe a na žiackej online konferencii v CVČ. Za celoročnú prácu boli žiaci odmenení vynikajúcou tortou. Pani Gabike Támovej veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

     • ŠMŠ- Koncoročné výlety

     • Lienky sa vybrali autobusom do Nimnice,kde sa poprechádzali po kúpeľoch a výlet si spríjemnili opekačkou. Včielky nasadli na vláčik a v Beluši sa schladili zmrzlinou,kde sa zahrali aj na ihrisku. Naspäť sa opäť tešili na jazdu vlakom a autobusom. Pre všetky deti boli výlety veľkým dobrodružstvom, tešíme sa na ďalšie.

     • Praktické skúšky v praktickej škole

     • Dnes 👩‍🍳naši žiaci - tretiaci 👨‍🍳 z praktickej školy absolvovali praktické skúšky z predmetov príprava jedla a výživa 🍞 🫑 🥚 🍳 a pomocné práce v kuchyni 🥪 🌮 .Všetci ich úspešne zvládli. Gratulujeme 👏

     • Paralympiáda

     • Už 41- krát sa v Spojenej škole internátnej Ľ. Stárka 12, Trenčín konala atletická súťaž , na ktorej sme mali zastúpenie aj z našej školy. Reprezentovali nás traja žiaci. Mimoriadne úspešný bol Alex Baláž, ktorý získal v kategórii mladších žiakov tri zlaté a jednu striebornú medailu. Všetkým športovcom ďakujeme za reprezentáciu školy a Alexovi gratulujeme!

     • Štvorboj

     • Naša škola organizuje rôzne aktivity a súťaže. Jednou z nich je atletický štvorboj. Ďalší ročník sa konal v priestoroch ZŠ Komenského a zúčastnilo sa ho 44 športovcov z Trenčianskeho a Žilinského kraja. Novinkou v histórii Štvorboja bola účasť žiakov zo ZŠ Komenského, ktorí si zmerali sily so žiakmi špeciálnych škôl . Našu školu reprezentovalo 6 žiakov a jeden z nich, Alex Baláž, sa stal Športovcom roka s najväčším počtom bodov. Sme na jeho výkon pyšní.

      Ďakujeme všetkým športovcom za aktívnu účasť a ZŠ Komenského za zapožičanie priestorov.

     • ŠMŠ - Púchovské zábavné leto

     • Pri príležitosti blížiacich sa letných prázdnin nás MŠ Požiarna 1291 pozvala v spolupráci s mestom na zábavné podujatie určené pre všetkých predškolákov z púchovských materských škôl. Deti absolvovali prekážkovú dráhu,dobehli do cieľa, získali zlatú medajlu a vyslúžili si veľký potlesk Ďakujeme za pozvanie

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje