• Svetlušky - oblastná súťaž v tvorivosti žiakov špeciálnych škôl

     • 16.11.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili oblastnej súťaže v tvorivosti žiakov špeciálnych škôl - SVETLUŠKY . Súťaž bola rozdelená do dvoch kategórií: I. stupeň, II. stupeň a súťažilo sa v speve, tanci , skladaní puzzle a modelovaní. Konkurencia bola silná a naši žiaci sa s ňou veľmi dobre popasovali.

      Napokon boli ocenení žiaci v:

      I. kategórií - SPEV: 3.miesto

      II. kategórií - SPEV: 2. miesto, TANEC: 3 miesto, SKLADANIE PUZZLE: 1. miesto.

      Oceneným žiakom

      gratulujeme

      a ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

      Vo výtvarnej súťaži KRAJINA NÁDEJE boli ocenené 4 práce. Autormi prác boli Viktória Gajdošová, Anastasia Riaba, Sofia Makarová a kolektívna práca 7. A.

      Gratulujeme

       

     • Poďme spolu kompostovať

     • Ako triediť odpad a správne kompostovať biologicky odpad, bolo 3. 11. 2022 hlavnou témou prednášky v našej škole pod názvom – Poďme spolu kompostovať !

      Prednáška sa uskutočnila vďaka grantovému environmentálnemu programu Zelené oči , ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa a finančne ho podporuje Trenčiansky samosprávny kraj.

      Prednášajúcimi boli žiacky SOŠ Pruské pod vedením pani učiteľky Ing. Kataríny Svorčíkovej.

      V rámci rovesníckeho vzdelávania, staršie žiacky odovzdali vedomosti a zručnosti našim žiakom prostredníctvom vzájomnej komunikácie a praktických ukážok.

      Formou prezentácie žiacky prednášali ako vzniká odpad, ako odpadu predchádzať, ako ho správne separovať.

      Žiakov aktívne zapojili do triedenia odpadu a krátkym testom vyhodnotili získané vedomosti.

      Dôležitou súčasťou prednášky bolo i poukázanie na význam kompostovania v domácnostiach i v škole. Žiaci sa oboznámili s vermikomposterom, s kalifornskými dážďovkami a tak pochopili, že kompostovať sa dá nielen na záhrade, ale aj v panelákovom byte.

      Prednáška mala motivujúci charakter nielen pre žiakov, ale i vyučujúcich, pretože triedenie odpadu je súčasťou nášho každodenného života.

      Ďakujem patrí Strednej odbornej škole Pruské za odborný výklad a našim žiakom za príkladný prístup k triedeniu odpadu.

     • Plavecký výcvik

     • Žiaci našej školy v dňoch od 24.10. do 27.10. absolvovali plavecký výcvik. Hravou formou sa oboznámili s vodou, zahrali sa vodné hry. Zároveň si zlepšovali svoje zdravie a zvyšovali odolnosť. Užili si veselý a pohodový týždeň. Ďakujeme p. Podobenovej a inštruktorom za to, že sa našim deťom trpezlivo venovali.

     • Jesenné tvorenie

     • Aj túto jeseň mali naši žiaci možnosť ukázať svoju šikovnosť, tvorivosť a nápaditosť pri tvorení z prírodného jesenného materiálu. Žiaci vyrobili krásne dekoratívne predmety, a tak sa zapojili do súťaže o najkrajší jesenný výrobok. Vyhodnotenie súťaže: 1.miesto: 5.A 2.miesto: PRI.AU 3.miesto: 1.A Víťazom gratulujeme!

     • 21.10. - Deň jablka

     • Piatok 21.10.2022 bol u nás v ŠMŠ venovaný aktivitám ku DŇU JABLKA. Naše deti spoločnými silami upiekli jablkové muffinky a jablkové pyré s piškótami. Počas dňa si vyrobili jabĺčka z papiera a čas si spríjemňovali pesničkou " Červené jabĺčko vo vrecku mám". Upečené muffinky si deti odniesli domov.

     • Deň otvorených dverí v SOŠ Pruské

     • Dňa 13.10.2022 sa žiaci Praktickej školy zúčastnili Dňa otvorených dverí v SOŠ Pruské. Videli ako sú vycvičení psi policajtov zo ZVJS Ilava, mohli si pohladkať a zacválať na koníkovi , pozrieť si výstavu drobných zvierat , odviezť sa na vlečke za traktorom, čo asi najviac zaujalo chlapcov spolu s kombajnom a traktorom. Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie SOŠ Pruské, prežili sme krásny deň.

     • Svetový deň mlieka

     • Koncom septembra sme si i my v ŠKD pripomenuli Svetový deň mlieka v školách. Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek ľudskej výživy. Preto je dôležité si uvedomiť, význam mlieka pre ľudské zdravie Pre deti si pani vychovávateľky pripravili zaujímavú prezentáciu a ďalšie aktivity v podobe pracovných listov a taktiež si vymaľovali a zhotovili svoju kravičku. Svoje vedomosti si overili vo vedomostnom kvíze, kde sa im výborne darilo. Akcia sa deťom páčila a veríme, že sa dozvedeli zaujímavé informácie o všetkých prospešných latkách a vitamínoch, ktoré mlieko a výrobky z neho obsahujú.

     • Jesenný zber papiera 🍂 🗞🗞 🍂

     • V dňoch 10.10 – 14.11.2022 bude prebiehať na škole jesenný zber papiera.

      Papier môžete odovzdať p. školníkovi v čase od 7,00-13,00 h. alebo triednej učiteľke / triednemu učiteľovi.

      Papier musí byť zviazaný a odvážený, označený menom a triedou žiaka.

      Do odpadového papiera nepatria knihy s tvrdým obalom a kartóny!

     • Vítanie nových žiakov v ŠKD

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Vítanie nových žiakov v ŠKD.

      V piatok 13. septembra sa stretli všetky oddelenia ŠKD na školskom dvore a privítali nových žiakov z ŠKD. Každý žiak sa predstavil a bol odmenený silným potleskom, darčekom a pamätným listom. Žiaci prežili veselé a radostné popoludnie, ktoré si určite ešte zopakujú. Veríme, že noví kamaráti sa budú v ŠKD cítiť príjemne a budú sa navzájom rešpektovať a pomáhať si☺️

     • Európsky týždeň športu

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Európsky týždeň športu.

      V našej škole radi športujeme a aj tento raz sme sa rozhodli zapojiť do Európskeho týždňa športu. Na pomocnom trávniku MŠK Púchov sme pripravili pre žiakov našej školy rôzne pohybové aktivity a starší žiaci absolvovali malý futbalový tréning pod vedením trénera p. Miroslava Kováča. Užili sme si úžasný športový deň! Ďakujeme p. Kováčovi za skvelý tréning a MŠK za zapožičanie ihriska. Športu zdar!🏃⚽🥅

     • 📌 Oznam pre stravníkov 🍳 🌶🧀 🍞 🌽

     • Oznamujeme stravníkom, že v priebehu augusta 2022 budú vrátené preplatky na účty uvedené v prihláškach na stravovanie.

       

      ⬇️ ❗️❗️❗️ ⬇️

      V školskom roku 2022/2023 bude poplatok za stravu :

      Špeciálna materská škola: 34,80 €

      Žiaci 1. stupňa: 26,20

      Žiaci 2. stupňa: 28,00 €

      Žiaci PRŠ: 36,20 €

       

      🔴 Úhrady sa vykonávajú len bankovým prevodom na číslo účtu:

      SK40 8180 0000 0070 0058 8301

      Zákonní zástupcovia žiaka sa zaväzujú, že v prípade potreby včas odhlásia dieťa z odberu stravy (Zákon č. 245/2008), telefonicky u triedneho učiteľa alebo u ekonómky školy 042/4632815.

       

      🟢 Odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa/žiaka na stravu je možné deň vopred do ukončenia výdaja stravy, t .j. do 13,00 hod. Počas choroby dieťaťa sa strava neposkytuje.

      Úhrada stravy musí byť uskutočnená vopred, najneskôr do 25. dňa v mesiaci.

       

      🔵 V mesiaci august sa platí strava na mesiac september 2022 – do 25.08.2022

     • Hviezdoslavov Kubín

     • Do školského kola súťaže sa prihlásilo veľa šikovných žiakov, ktorí mali pripravené krásne poézie a prózy. Porota mala náročnú úlohu vybrať tých najlepších.

     • 2. apríl - Svetový deň povedomia o autizme

     • 2. apríla si pripomíname deň povedomia o autizme. Vyjadrime podporu autistom a ich rodinám modrým oblečením.

      My sme tak s našimi žiakmi urobili včera a pripomenuli všetkým, že aj keď sú iní, sú naši .

      Modrá je symbolom komunikácie, tak sa pridajte k nám.

     • EXKURZIA - PD Mestečko

     • V piatok 25.3. sa žiaci 1.PRS zúčastnili exkurzie v PD Mestečko - dvor Dubková. Zoznámili sa s chovom domácich zvierat a mali sme šťastie, lebo sme si mohli pozrieť a zároveň pohladkať aj malinké jahniatka a kozičky. Veľmi pekne ďakujeme pani Janke - vedúcej dvora za jej trpezlivosť ochotu a ústretovosť.

  • Kontakty

   • Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov
   • infospecial@spojenaskolapuchov.sk
   • +421424632815
   • Športovcov 1461/17 020 01 Púchov Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje