•  

        

    Na základe rozhodnutia predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja v školskom roku 2021/2022 bola našej škole schválená žiadosť o grant na vytvorenie terapeutickej mini záhradky. Projekt bol podporený v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči, ktorý tvorí  súčasť projektu Zelená župa. Z finančnej čiastky 1982,69,- získanej z grantu sme dali zhotoviť :

    -          2 ks vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny, ktorých súčasťou bol záhradnícky substrát bez obsahu rašeliny, nopová fólia a zajačie pletivo, náučnú tabuľu s aktuálnym plagátom – Poďme spolu kompostovať 2 ks oddychových lavičiek a zakúpili sme 5 ks košov na bioodpad a kompostovateľné vrecká.

    Cieľom projektu bolo vytvoriť podnetné prostredie, kde budú žiaci rozvíjať nielen svoje pracovné a sociálne zručnosti, ale budú vedení aj k ochrane životného prostredia. Vytvoriť tak príjemné prostredie na relax, vzdelávanie a určitú formu terapie.  Naučiť žiakov so zdravotným znevýhodnením pestovať zeleninu, triediť bioodpad a následne ho správne kompostovať. Nie je to práca ľahká, ale prináša úžitok a radosť.

    V jesennom období sa nám podarilo pripraviť vyvýšené záhony na výsadbu ozimného cesnaku, cibule a jahôd. Na škole sme zaviedli aj triedenie biologického odpadu, ktorý žiaci vynášajú na školské kompostovisko.

    Prostredníctvom prác chceme žiakov naučiť starať sa o živý organizmus – rastliny v terapeutickej mini záhradke, vedieť pracovať s bioodpadom a kompostovaním získať cenné organické hnojivo. Záhrada je pre žiakov vyhovujúcim priestorom, pretože je neustále premenlivá, živá, pôsobí na všetky zmysly a stimuluje tak myseľ, telo i ducha. Žiaci sa učia koncentrovať a byť trpezliví.

    Výsledkom projektu je nielen oddychová zóna, ale aj prostredie určené na učenie sa v prírode, ktoré má pre žiakov veľmi prospešné a pozitívne dopady.  Aktivitami chceme žiakov vzdelávať a viesť k úcte k darom prírody.

    Práce na vyvýšených záhonoch boli realizované spolu so žiakmi, kolegami a za pomoci rodičov, ktorí boli ochotní pomôcť hlavne s ťažšími prácami. Patrí im naše ďakujem.

     

          

                  

             

               

     

                 

  • Kontakty

   • Spojená škola, Športovcov 1461/17, Púchov
   • infospecial@spojenaskolapuchov.sk
   • +421424632815
   • Športovcov 1461/17 020 01 Púchov Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje