• Naša škola spolupracuje so zariadeniami špeciálno-pedagogického poradenstva v Púchove, ktoré poskytujú komplexnú odbornú starostlivosť deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením.

     

    Súkromné centrum špeciálno-pedagogického centra

    Dvory 1933/20, Púchov

    http://scspppuchov.sk/


    Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva HEPDYS

    Royova ul.č. 773, Púchov

    http://www.poradna-helpdys.sk/kontakt.html

     

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje